Diogelu’r casgliadau cenedlaethol

Fel rhan o’r ymchwiliad i Gostau Cynyddol a Chyllideb Ddrafft 2023-24, mynegodd Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru bryderon i Bwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol o ran diogelu casgliadau cenedlaethol a’r cyllid perthnasol ar gyfer hynny.

 

Ar 28 Mawrth 2023, ysgrifennodd y Pwyllgor at y Dirprwy Weinidog yn mynegi ei bryderon.

Math o fusnes: Craffu ar y gyllideb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 25/04/2023