Gwaith wedi'u gwblhau -Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Gallwch gyrchu tudalennau sy’n ymwneud â gwaith Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg sydd wedi’i gwblhau drwy’r lincs isod.

Ymchwiliadau

Teitl yr ymchwiliad

Adroddiad

Dyddiad cwblhau

Blaenoriaethau i'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Strategaeth y Chweched Senedd
Fersiwn syml (PDF 66KB)
Fersiwn manwl (PDF 48KB)

 

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

Teitl

Adroddiad

Dyddiad cwblhau

Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau

Adroddiad (PDF 349KB)

15 Chwefror 2022

Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16

Adroddiad (PDF 830KB)

16 Rhagfyr 2021

 

Deddfwriaeth

Teitl y ddeddfwriaeth

Adroddiad

Dyddiad cwblhau

 

 

 

 

Arall

Teitl

Adroddiad

Dyddiad cwblhau

Cyllideb Llywodraeth Cymru 2022-23

Adroddiad (PDF 773KB)

4 Chwefror 2022

Gwrandawiad cyn penodi Comisiynydd Plant Cymru

Adroddiad (PDF 830KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 670KB)

Rhagfyr 2021

 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/06/2021