Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C - Y Bumed Senedd

Rhaid i aelod o Lywodraeth Cymru osod datganiad ysgrifenedig i roi hysbysiad o offeryn statudol perthnasol a wnaed, neu sydd i’w wneud, gan Weinidog y DU sy’n gweithredu ar ei ben ei hun o dan adrannau 8, 9 neu 23 o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018, neu Atodlen 4 i’r Ddeddf honno, sy’n cynnwys darpariaeth o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd neu gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru.

 

Gellir dod o hyd i unrhyw ohebiaeth sy'n ymwneud â Datganiad Ysgrifenedig a wnaed o dan Reol Sefydlog 30C o dan y Datganiad Ysgrifenedig penodol a restrir isod.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 31/10/2018

Dogfennau