WS-30C(5)227 - Rheoliadau Mecanwaith Diogelu Sifil yr Undeb (Dirymu) (Ymadael â'r UE) 2021

Gosodwyd y datganiad ysgrifenedig hwn gerbron y Senedd yn rhy hwyr i ganiatáu iddo gael ei ystyried gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn y Bumed Senedd.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/03/2021

Dogfennau