WS-30C(5)221 - Rheoliadau Ynni Adnewyddadwy, Effeithiolrwydd Ynni ac Allyriadau Tanwydd Moduron (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2021

Gosodwyd y datganiad ysgrifenedig hwn gerbron y Senedd yn rhy hwyr i ganiatáu iddo gael ei ystyried gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn y Bumed Senedd.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 19/03/2021

Dogfennau