WS-30C(5)-177 - Rheoliadau Sylweddau sy’n Teneuo’r Osôn a Nwyon Ty Gwydr wedi’u Fflworeiddio (Diwygio etc) (Ymadael â’r UE) 2020