WS-30C(5)160 - Rheoliadau Rheoliad (EC) Rhif 1370/2007 (Rhwymedigaethau Gwasanaeth mewn Trafnidiaeth) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2020