WS-30C(5)164 - Rheoliadau Darpariaethau Cyffredin a Rheolau Darpariaeth Gyffredin y Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd etc. (Diwygio) (Ymadael â'r UE) (Dirymu) 2020