WS-30C(5)230 - Rheoliadau Masnach a Rheolaethau Swyddogol (Trefniadau Trosiannol ar gyfer Hysbysiadau Ymlaen Llaw) (Diwygio) 2021

Gosodwyd y datganiad ysgrifenedig hwn gerbron y Senedd yn rhy hwyr i ganiatáu iddo gael ei ystyried gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn y Bumed Senedd.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/04/2021

Dogfennau