WS-30C(5)222 - Rheoliadau Hinsawdd ac Ynni (Dirymu) (Ymadael â'r UE) 2021

Gosodwyd y datganiad ysgrifenedig hwn gerbron y Senedd yn rhy hwyr i ganiatáu iddo gael ei ystyried gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn y Bumed Senedd.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/03/2021

Dogfennau