WS-30C(5)207 - Rheoliadau Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon T. Gwydr (Cytundeb Ymadael) (Ymadael a'r UE) 2020