Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd (Y Pedwerydd Cynulliad) - Ymchwiliadau wedi'u cwblhau - Y Pedwerydd Cynulliad

Gellir gweld ymchwiliadau’r Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd yn ystod y Pedwerydd Cynulliad (2011-2016) drwy ddilyn y lincs isod.

 

Ymchwiliad

Wedi’i gwblhau

Dyfodol Ynni Craffach i Gymru?

Mawrth 2016

Y broses o benodi cadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru   

Tachwedd 2015

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gorffennaf 2015

Ansawdd dŵr yng Nghymru

Gorffennaf 2015

Gynigion arfaethedig y Comisiwn Ewropeaidd i wahardd pysgodfeydd rhwydi drifft

Chwefror 2015

Gynhyrchu organig a labelu cynhyrchion organig

Mehefin 2015

Bioamrywiaeth

Mehefin 2015

Effeithlonrwydd ynni a thlodi tanwydd yng Nghymru

Gorffennaf 2015

Ailgylchu yng Nghymru

Rhagfyr 2014

Ymchwiliad i’r ystâd goedwig gyhoeddus yng Nghymru

Hydref 2014

Gynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer yr M4 o amgylch Casnewydd

Gorffennaf 2014

Reoli Tir yn Gynaliadwy

Mai 2014

Rywogaethau Goresgynnol Estron

Ionawr 2013

Reoli gwastraff

Hydref 2013

Polisi dŵr yng Nghymru

Awst 2013

Cynlluniau Datblygu Lleol a Phoblogaeth/Nifer yr aelwydydd

Awst 2013

Diddymiad arfaethedig o’r Bwrdd Cyflogau Amaethyddol

Ionawr 2013

Polisi morol yng Nghymru

Ionawr 2013

Diodelu’r arfordir yng Nghymru

Hydref 2012

Glastir

Hydref 2012

Polisi ynni a chynllunio yng Nghymru

Gorffennaf 2012

I’r achos busnes dros un Corff Amgylcheddol

Mai 2012

Ymchwiliad i’r diwygiadau arfaethedig i’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin - Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin

Mawrth 2012

Ymchwiliad i'r diwygiadau arfaethedig i'r Polisi Amaethyddol Cyffredin - Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin

Mawrth 2012

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/04/2013