Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae’r Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd wedi cynnal sesiynau craffu rheolaidd gyda Chadeirydd a Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru.

 

Tystiolaeth gan y Cyhoedd

Cynhaliodd y Pwyllgor ymgynghoriad cyhoeddus i gasglu tystiolaeth am y testun yma.

 

Rhagor o wybodaeth

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch â Chlerc y Pwyllgor at PwyllgorAC@cymru.gov.uk

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/01/2014

Dogfennau

Ymgynghoriadau