Offerynnau Statudol a osodwyd ond na chraffwyd arnynt yn ffurfiol gan y Pwyllgor - Y Bumed Senedd

Gosodwyd y ddeddfwriaeth a ganlyn gerbron y Senedd ar adeg nad oedd yn caniatáu iddi gael ei hystyried gan Bwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad y Pumed Senedd.

Teitl yr Offerynnau Statudol

Dyddiad Gosodwyd

 

 

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/03/2021

Dogfennau