SL(5)821 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 8) 2021

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 23 Ebrill 2021

Fe’u gosodwyd ar: 23 Ebrill 2021

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2) i (4)

 

Gosodwyd y Nodyn Cyngor Cyfreithiol ar 24 Mai 2021

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 26 Mai 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Gosodwyd yr offeryn hwn gerbron y Senedd yn rhy hwyr i ganiatáu iddo gael ei ystyried gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn y Bumed Senedd.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 23/04/2021

Dogfennau