SL(5)813 - Rheoliadau Mynediad i Gefn Gwlad (Fforymau Mynediad Lleol) (Cymru) (Coronafeirws) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 24 Mawrth 2021

Fe’u gosodwyd ar: 26 Mawrth 2021

Yn dod i rym: 1 Mai 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 

Statws Adrodd: 

 

Gosodwyd yr offeryn hwn gerbron y Senedd yn rhy hwyr i ganiatáu iddo gael ei ystyried gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn y Bumed Senedd.

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/03/2021

Dogfennau