SL(5)803 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Strategol) (Cymru) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 18 Mawrth 2021

Fe’u gosodwyd ar: 22 Mawrth 2021

Yn dod i rym: 28 Chwefror 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor:

Statws Adrodd:

 

Gosodwyd yr offeryn hwn gerbron y Senedd yn rhy hwyr i ganiatáu iddo gael ei ystyried gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn y Bumed Senedd.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/03/2021

Dogfennau