SL(5)818 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 7) 2021

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 9 Ebrill 2021

Fe’u gosodwyd ar: 9 Ebrill 2021

Yn dod i rym: 12 Ebrill 2021

 

Gosodwyd y Nodyn Cyngor Cyfreithiol ar 24 Mai 2021

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 26 Mai 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Gosodwyd yr offeryn hwn gerbron y Senedd yn rhy hwyr i ganiatáu iddo gael ei ystyried gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn y Bumed Senedd.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/04/2021

Dogfennau