SL(5)820 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 6) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 22 Ebrill 2021

Fe’u gosodwyd ar: 22 Ebrill 2021

Yn dod i rym: 4am ar 23 Ebrill 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor:

Statws Adrodd:

 

Gosodwyd yr offeryn hwn gerbron y Senedd yn rhy hwyr i ganiatáu iddo gael ei ystyried gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn y Bumed Senedd.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/04/2021

Dogfennau