SL(5)807 - Cod Ymarfer ar Gyflenwi Gwasanaethau Awtistiaeth

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn drafft negyddol

Fe’u gosodwyd ar: 24 Mawrth 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor:

Statws Adrodd:

 

Gosodwyd yr offeryn hwn gerbron y Senedd yn rhy hwyr i ganiatáu iddo gael ei ystyried gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn y Bumed Senedd.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/03/2021

Dogfennau