Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ymchwiliadau wedi'u gwblhau - Y Bumed Senedd

Gellir gweld ymchwiliadau Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau drwy ddilyn y lincs isod

 

Ymchwiliad

Wedi’i gwblhau

Gweithio o bell: Y goblygiadau i Gymru

Mawrth 2021

Effeithiau COVID-19

Ionawr 2021

Gradd-brentisiaethau

Ionawr 2021

Tasglu’r Cymoedd

Ionawr 2021

Datgarboneiddio trafnidiaeth  

Rhagfyr 2020

Caffael cyhoeddus yn yr economi sylfaenol

Tachwedd 2020

Rhwystrau sy'n wynebu cwmnïau bach sy'n adeiladu cartefi

Ebrill 2020

Taliadau cadw yn y sector adeiladu

Llythyr at Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Ymateb gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Mawrth 2020

Mynediad at Fancio

Rhagfyr 2019

Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol

Rhagfyr 2019

Gwefru cerbydau trydan yng Nghymru

Tachwedd 2019

Prynu Gorfodol

Gorffennaf 2019

Datblygu Trafnidiaeth Cymru yn y dyfodol

Gorffennaf 2019

Papur Gwyn: Gwella Trafnidiaeth Gyhoeddus

Mehefin 2019

Ymchwiliad i ymchwil ac arloesedd yng Nghymru

Mehefin 2019

Cyflwr y Ffyrdd yng Nghymru

Ionawr 2019

Gwerthu Cymru i’r Byd

Tachwedd 2018

Awtomediddio ac Economi Cymru

Hydref 2018

Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 - Craffu ar ôl Deddfu

Medi 2018

Yr Ardoll Brentisiaethau – gwaith dilynol

Awst 2018

Ardaloedd Menter

Mai 2018

Prentisiaethau yng Nghymru

Mai 2018

Pwerau newydd: Posibiliadau Newydd

Ebrill 2018

Adfywio canol trefi: 5 mlynedd yn ddiweddarach

Mawrth 2018

Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru

Ionawr 2018

Seilwaith digidol Cymru

Tachwedd 2017

Effeithiau tagfeydd ar y diwydiant bysiau yng Nghymru

Hydref 2017

Masnachfraint Rheilffyrdd a chyflwyno Metro

Medi 2017

Bydd Yr Ardoll Brentisiaethau

Mai 2017

Strategaeth Economaidd i Gymru

Ebrill 2017

Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol

Ionawr 2017

Adrethi Busnes

Tachwedd 2016

Blaenoriaethau ar gyfer Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Medi 2016

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016