Ardrethi Busnes

Mae gan Lywodraeth Cymru y gallu i benderfynu ar ardrethi busnes yng Nghymru ers Ebrill 2015.

 

Bydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau yn ymgymryd â gwaith parhaus sy'n edrych ar ardrethi busnes yng Nghymru.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 27/09/2016

Ardrethi Busnes yng Nghymru

Dogfennau