Effeithiau COVID-19: Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

 

Mae Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau yn ymchwilio i effaith y pandemig COVID-19 ar bob maes o fewn ei gylch gwaith.

 

Mae gan yr Aelodau ddiddordeb yn effeithiau’r pandemig; mesurau sy’n cael eu cymryd i arafu’r lledaeniad; a’r cymorth sy’n cael ei gynnig i helpu pobl, cwmnïau a sefydliadau eraill drwy’r pandemig. Mae gan yr Aelodau ddiddordeb penodol mewn casglu tystiolaeth a safbwyntiau, gan edrych tua’r dyfodol at yr hyn y mae angen ei wneud i helpu’r genedl i adfer.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 27/05/2020

Papurau cefndir

Ymgynghoriadau