Effeithiau COVID-19: Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Galwad Agored am dystiolaeth a phrofiadau

Mae Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau yn archwilio effeithiau’r pandemig COVID-19 ar yr holl feysydd sydd o fewn ei gylch gwaith.

 

Mae gan yr aelodau ddiddordeb yn effeithiau'r pandemig; y mesurau a fabwysiadwyd i arafu'r lledaeniad; a’r cymorth sy’n cael ei gynnig i helpu pobl, cwmnïau a sefydliadau eraill yn ystod y pandemig. Mae gan yr aelodau ddiddordeb penodol mewn casglu tystiolaeth a safbwyntiau gan edrych at y dyfodol i weld beth y mae angen ei wneud i helpu'r genedl i adfer.

 

 

Sesiwn dystiolaeth

Dyddiad, Agenda

a Chofnodion

Trawsgrifiad

Sesiwn dystiolaeth

1.    Cymorth Busnes a Swydd

 

Joshua Miles, Rheolwr Polisi, Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru

 

Adrian Greason-Walker, Eiriolwr Polisi, Cynghrair Twristiaeth Cymru

 

Ian Price, Director, CBI Cymru

 

Shavanah Taj, Ysgrifennydd Cyffredinol Dros Dro, Cyngres yr Undebau Llafur Cymru

 

Mike Payne, Uwch Drefnwr, Cymru a De Orllewin, Undeb GMB

 

Peter Hughes, Ysgrifennydd Rhanbarthol, UNITE Cymru

30 Ebrill 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

2.    Craffu ar y Gweinidog

 

Ken Skates AS, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

 

Sioned Evans, Cyfarwyddwr, Busnes a Rhanbarthau, Llywodraeth Cymru

 

Emma Watkins, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Economaidd, Llywodraeth Cymru

 

Simon Jones, Cyfarwyddwr ar gyfer Seilwaith yr Economi, Llywodraeth Cymru

 

Huw Morris, Cyfarwyddwr, Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes, Llywodraeth Cymru

 

11 Mai 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

3.    Sgiliau

 

Jeff Protheroe, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru

 

Dafydd Evans, Cadeirydd, Colegau Cymru

 

Yr Athro Ewart Keep, Adran Addysg, Prifysgol Rhydychen

01 Mehefin 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

4.    Trafnidiaeth

 

Peter Hughes, Ysgrifennydd Rhanbarthol, UNITE Cymru

 

Mick Lynch, RMT Ysgrifennydd Cyffredinol Cynorthwyol

 

Deb Bowen Rees, Prif Weithredwr, Maes Awyr Caerdydd

 

Spencer Birns, Prif Swyddog Masnachol, Maes Awyr Caerdydd

 

Nigel Winter, Rheolwr Gyfarwyddwr, Stagecoach De Cymru

 

Scott Pearson, Rheolwr Gyfarwyddwr, Trafnidiaeth Casnewydd

18 Mehefin 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 27/05/2020

Dogfennau

Papurau cefndir

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu