Effeithiau COVID-19: Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Galwad Agored am dystiolaeth a phrofiadau

Mae Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau yn ymchwilio i effaith y pandemig COVID-19 ar bob maes o fewn ei gylch gwaith.

 

Mae gan yr Aelodau ddiddordeb yn effeithiau’r pandemig; mesurau sy’n cael eu cymryd i arafu’r lledaeniad; a’r cymorth sy’n cael ei gynnig i helpu pobl, cwmnïau a sefydliadau eraill drwy’r pandemig. Mae gan yr Aelodau ddiddordeb penodol mewn casglu tystiolaeth a safbwyntiau, gan edrych tua’r dyfodol at yr hyn y mae angen ei wneud i helpu’r genedl i adfer.

 

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, agenda a chofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1.    Covid-19: Cymorth Busnes a Swydd

 

Joshua Miles, Rheolwr Polisi, Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru

 

Adrian Greason-Walker, Eiriolwr Polisi, Cynghrair Twristiaeth Cymru

 

Leighton Jenkins, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, CBI Cymru

 

Shavanah Taj, Ysgrifennydd Cyffredinol Dros Dro, Cyngres yr Undebau Llafur Cymru

 

Mike Payne, Uwch Drefnwr, Cymru a De Orllewin, Undeb GMB

 

Peter Hughes, Ysgrifennydd Rhanbarthol, UNITE Cymru

 

30 Ebrill 2020

Darllen trawsgrifiad

Gwylio ar senedd.tv

2.    Craffu ar y Gweinidog

 

Ken Skates AS, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

 

Sioned Evans, Cyfarwyddwr, Busnes a Rhanbarthau, Llywodraeth Cymru

 

Emma Watkins, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Economaidd, Llywodraeth Cymru

 

Simon Jones, Cyfarwyddwr ar gyfer Seilwaith yr Economi, Llywodraeth Cymru

 

Huw Morris, Cyfarwyddwr, Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes, Llywodraeth Cymru

 

 

11 Mai 2020

Darllen Trawsgrifiad

Gwylio ar senedd.tv

3.    Covid-19: Sigiliau

 

Jeff Protheroe, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru

 

Dafydd Evans, Cadeirydd, Colegau Cymru

 

Yr Athro Ewart Keep, Adran Addysg, Prifysgol Rhydychen

 

01 Mehefin 2020

Darllen Trawsgrifiad

Gwylio ar senedd.tv

4.    Covid-19: Tranfnidiaeth

 

Peter Hughes, Ysgrifennydd Rhanbarthol, Uno’r Undeb yng Nghymru

 

Brendan Kelly, Trefnydd Rhanbarthol Undeb Cenedlaethol y Gweithwyr

 

Rheilffordd, Morwrol a Thrafnidiaeth, Cangen De Cymru a De Orllewin Cymru

 

Deb Bowen Rees, Prif Weithredwr, Maes Awyr Caerdydd

 

Spencer Birns, Prif Swyddog Masnachol, Maes Awyr Caerdydd

18 Mehefin 2020

Darllen Trawsgrifiad

Gwylio ar senedd.tv

5.    Trafnidiaeth Cymru, Manwerthu, Lletygarwch a Thwristiaeth

 

James Price, Prif Weithredwr, Trafnidiaeth Cymru

 

Sara Jones, Consortiwm Manwerthu Cymru

 

Andrew Campbell, Cadeirydd Cynghrair Twristiaeth Cymru

 

Yr Athro Nigel Morgan, Ysgol Lletygarwch a Rheoli Twristiaeth, Prifysgol Surrey

 

David Chapman, Cyfarwyddwr Gweithredol Cymru, Lletygarwch y DU

 

02 Gorffennaf 2020

Darllen Trawsgrifiad

Gwylio ar senedd.tv

6.    COVID-19: Craffu ar waith Gweinidogion

 

Ken Skates AS, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

 

Sioned Evans, Cyfarwyddwr, Busnes a Rhanbarthau, Llywodraeth Cymru

 

Emma Watkins, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Economaidd, Llywodraeth Cymru

 

Simon Jones, Cyfarwyddwr ar gyfer Seilwaith yr Economi, Llywodraeth Cymru

 

Andrew Clark, Dirprwy Gyfarwyddwr, Sgiliau Cyflogadwyedd, Llywodraeth Cymru

16 Gorffennaf 2020

Darllen Trawsgrifiad

Gwylio ar senedd.tv

7.    Covid-19: Adferiad

 

Yr Athro Dylan Jones-Evans, Dirprwy Is-ganghellor Cynorthwyol, Prifysgol De Cymru

 

Yr Athro Andrew Henley, Cyfarwyddwr Ymgysylltu ag Ymchwil ac Effaith Ymchwil, Prifysgol Caerdydd

 

Yr Athro Gillian Bristow, Athro mewn Daearyddiaeth Economaidd, Prifysgol Caerdydd

Dr Victoria Winckler, Cyfarwyddwr Sefydliad Bevan

 

David Hagendyk, Cyfarwyddwr Cymru, y Sefydliad Dysgu a Gwaith

 

16 Medi 2020

Darllen Trawsgrifiad

Gwylio ar senedd.tv

8.    Covid- 19: Adferiad

 

Leighton Jenkins, Cyfarwyddwr Cynorthwyol a Phennaeth Polisi, Cydffederasiwn Diwydiant Prydain yng Nghymru

 

Amy Bainton, Cynghorydd Materion Allanol, Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru

 

Peter Hughes, Ysgrifennydd Rhanbarthol, UNITE Cymru

 

Mike Payne, Uwch Drefnwr, Cymru a De Orllewin, Undeb GMB

 

Shavanah Taj, Ysgrifennydd Cyffredinol Dros Dro, Cyngres yr Undebau Llafur Cymru

 

23 Medi 2020

Darllen Trawsgrifiad

Gwylio ar senedd.tv

9.    Covid-19: Adfer Trafnidiaeth

 

Christine Boston, Cyfarwyddwr Cymru, Transform Cymru

 

Ryland Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr Dros Dro, Sustrans Cymru

 

Norman Baker, Cyngorydd i’r Prif Swyddog Gweithredol, yr Ymgyrch dros Drafnidiaeth Well

 

David Beer, Uwch-reolwr Cymru, Transport Focus

 

Yr Athro Glenn Lyons, Athro Symudedd y Dyfodol, Prifysgol Gorllewin Lloegr

Nick Richardson, Cyfarwyddwr Technegol (Trafnidiaeth), Mott Macdonald a Chadeirydd Grŵp Polisi Bysiau a Choetsys y Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth

 

30 Medi 2020

Darllen Trawsgrifiad

Gwylio ar senedd.tv

10. Covid-19: Adferiad

 

Andrew Campbell, Cadeirydd Cynghrair Twristiaeth Cymru

 

David Chapman, Cyfarwyddwr Gweithredol Cymru, Lletygarwch y DU

 

Victoria Brownlie, Cyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus, Y Ffederasiwn Cenedlaethol ar gyfer Gwallt a Harddwch

 

Sara Jones, Pennaeth Consortiwm Manwerthu Cymru

 

John Whalley, Prif Weithredwr, Fforwm Awyrofod Cymru LTD

 

Richard Warren, Pennaeth Polisi a Materion Allanol, UK Steel

 

 

07 Hydref 2020

Darllen Trawsgrifiad

Gwylio ar senedd.tv

11. Covid-19: Adferiad

 

Dr Sioned Pearce, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

 

Yr Athro Ewart Keep, yr Adran Addysg, Prifysgol Rhydychen

 

Laura-Jane Rawlings, Prif Swyddog Gweithredol, Youth Employment UK

 

Cerys Furlong, Prif Weithredwr, Chwarae Teg

 

Dr Alison Parken, Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd

 

Ruth Coombs, Pennaeth Cymru, y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

 

Rhian Davies, Prif Weithredwr, Anabledd Cymru

 

14 Hydref 2020

 

 

 

 

 

 

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 27/05/2020

Dogfennau

Papurau cefndir

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu