Strategaeth Economaidd i Gymru

 

Cyn bod Llywodraeth Cymru yn datblygu strategaeth economaidd newydd ar gyfer Cymru yn ddiweddarach eleni, bydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ystyried safbwyntiau gwahanol o ran yr hyn y gallai ei chynnwys.

 

Bydd y Pwyllgor yn cynnal cyfres o seminarau thematig yn ystod tymor y gwanwyn, a bydd yn gwahodd arbenigwyr amrywiol i fod yn bresennol.

 

Bydd y seminar cyntaf yn ystyried rôl menywod yn yr economi. Bydd sesiynau yn nes ymlaen yn edrych ar ansawdd gwaith, lleoedd, yr amgylchedd a’r economi seiliol.

 

Cynhelir y seminarau yn y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd. Nod y Pwyllgor yw ysgogi trafodaeth ehangach, a dylanwadu ar syniadau Llywodraeth Cymru o ran eu Strategaeth Economaidd.

Math o fusnes: Busnes Cynnar

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/11/2016

Dogfennau