Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 19/09/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.00-09.05)

2.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

2.1

Gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd ynghylch y Grŵp Rhyng-Weinidogol ar Dalu am Ofal Cymdeithasol - 15 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd ynghylch y Grŵp Rhyng-Weinidogol ar Dalu am Ofal Cymdeithasol - 15 Gorffennaf 2019

 

2.2

Gohebiaeth at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a'r Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip ynghylch fframweithiau polisi cyffredin y DU - 22 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a'r Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip ynghylch fframweithiau polisi cyffredin y DU - 22 Gorffennaf 2019

 

2.3

Gohebiaeth at y Llywydd ynghylch yr ymchwiliad i hawliau pleidleisio carcharorion: eglurhad ar yr ymateb i'r adroddiad - 26 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth at y Llywydd ynghylch yr ymchwiliad i hawliau pleidleisio carcharorion: eglurhad ar yr ymateb i'r adroddiad - 26 Gorffennaf 2019

 

2.4

Gohebiaeth at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch yr ymchwiliad i hawliau pleidleisio carcharorion: eglurhad ar yr ymateb i'r adroddiad - 26 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.4a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch yr ymchwiliad i hawliau pleidleisio carcharorion: eglurhad ar yr ymateb i'r adroddiad - 26 Gorffennaf 2019

 

2.5

Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch budd-daliadau yng Nghymru: gwybodaeth ychwanegol - 6 Awst 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.5a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch budd-daliadau yng Nghymru: gwybodaeth ychwanegol - 6 Awst 2019

 

2.6

Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch eiddo gwag: gwybodaeth ychwanegol - 6 Awst 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.6a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch eiddo gwag: gwybodaeth ychwanegol - 6 Awst 2019

 

2.7

Gohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch diogelwch tân mewn adeiladau uchel iawn: ymateb dilynol - 6 Awst 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.7a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch diogelwch tân mewn adeiladau uchel iawn: ymateb dilynol - 6 Awst 2019

 

2.8

Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip ynghylch fframweithiau polisi cyffredin y DU - 8 Awst 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.8a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip ynghylch fframweithiau polisi cyffredin y DU - 8 Awst 2019

 

2.9

Gohebiaeth gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru ynghylch cysylltiad ag Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol cyntaf - 9 Awst 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.9a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru ynghylch cysylltiad ag Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol cyntaf - 9 Awst 2019

 

2.10

Gohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch fframweithiau polisi cyffredin y DU - 13 Awst 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.10a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch fframweithiau polisi cyffredin y DU - 13 Awst 2019

 

2.11

Gohebiaeth at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol a'r Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip ynghylch gwaith craffu ar y gyllideb ddrafft ar gyfer 2020-21 - 10 Medi 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.11a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol a'r Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip ynghylch gwaith craffu ar y gyllideb ddrafft ar gyfer 2020-21 - 10 Medi 2019

 

2.12

Gohebiaeth gan y Llywydd ynghylch adolygu cylch gwaith y Pwyllgor – 30 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.12a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Llywydd ynghylch adolygu cylch gwaith y Pwyllgor - 30 Gorffennaf 2019

 

(09.05)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

3.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(09.05-11.00)

4.

Ymchwiliad i eiddo gwag: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad, yn amodol ar newidiadau mân. 

 

(11.30-13.00)

5.

Cysgu ar y stryd yng Nghymru: digwyddiad preifat

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu