Craffu ar waith Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

Mae’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn cynnal sesiynau craffu blynyddol gyda Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru. Mae’r cyfarfod yn cynnwys:

 

  • Y wybodaeth ddiweddaraf am waith y Comisiynydd;
  • Blaenoriaethau’r Comisiynydd ar gyfer y Pumed Senedd; a
  • Barn y Comisiynydd am amcanion llesiant Llywodraeth Cymru.

 

Mae manylion pob sesiwn graffu i’w gweld yn y ‘tab cyfarfod’ uchod. Cynhaliodd y Pwyllgor ei sesiwn graffu flynyddol gyda'r Comisiynydd ar 7 Tachwedd 2019.

 

Mae rhagor o wybodaeth am rôl Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ar gael yma.

 

Cadw mewn cysylltiad

 

Os hoffech wybod rhagor am waith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, ewch i’w dudalen hafan, dilynwch ei gyfrif Twitter neu cysylltwch â'r tîm sy'n cynorthwyo'r Pwyllgor yn SeneddCymunedau@senedd.cymru

 

Math o fusnes: Arall

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/03/2017

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu