Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 19 Medi 2019 09.00, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Lleoliad:   Tŷ Hywel

Cyswllt:    Naomi Stocks
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
John Griffiths AC Cadeirydd Yn bresennol
Dawn Bowden AC Aelod Yn bresennol
Huw Irranca-Davies AC Aelod Yn bresennol
Mark Isherwood AC Aelod Yn bresennol
Caroline Jones AC Aelod Yn bresennol
Leanne Wood AC Aelod Yn bresennol
Catherine Hunt Ail Glerc Yn bresennol
Jonathan Baxter Ymchwilydd Yn bresennol
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu