Blaenraglen Waith - y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Mae blaenraglen waith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn nodi'r gwaith y mae'r Pwyllgor yn bwriadu ei wneud yn ystod yr wythnosau a'r misoedd i ddod.

 

Bydd unrhyw ddogfennau a gyhoeddwyd eisoes yn nodi bwriadau'r Pwyllgor adeg eu cyhoeddi. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd y rhaglen yn newid ar unrhyw adeg er mwyn ymateb i ddigwyddiadau allanol.

 

Tua diwedd y Bumed Senedd bydd trafodaethau’r Pwyllgor ynglŷn â’r flaenraglen waith yn ystyried y gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor, a chaiff y Pwyllgor wneud argymhellion i unrhyw bwyllgorau sydd â chylch gwaith tebyg yn y Chweched Senedd.

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016

Dogfennau

Papurau cefndir