Papur i’w nodi - y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Dyma'r papurau sy'n cael eu dwyn i sylw'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

Yn gyffredinol, defnyddir hwn fel pennawd agenda yn unig, gan fod papurau unigol a gohebiaeth yn cael eu cynnwys ymhlith manylion y materion y maent yn berthnasol iddynt.

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016