Cyfarfodydd

Cwestiynau i'r Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 24/06/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Cwestiynau i'r Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.28

 

Gofynnwyd y 11 cwestiwn cyntaf. Cafodd cwestiynau 3 ac 8 eu grwpio.


Cyfarfod: 20/05/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Cwestiynau i'r Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.20

 

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 3 a 5 i 15. Tynnwyd cwestiwn 4 yn ôl.


Cyfarfod: 01/04/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Cwestiynau i'r Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.19

 

Gofynnwyd y 12 cwestiwn cyntaf.

 


Cyfarfod: 04/03/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Cwestiynau i’r Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.16

 

Gofynnwyd y 10 cwestiwn cyntaf. Cafodd cwestiynau 7 a 9 eu grwpio.


Cyfarfod: 28/01/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Cwestiynau i’r Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.16

 

Gofynnwyd y 10 cwestiwn cyntaf.


Cyfarfod: 03/12/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Cwestiynau i’r Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.24

Gofynnwyd cwestiynau 2 i 15. Trosglwyddwyd cwestiwn 1 i’w ateb yn ysgrifenedig.

 


Cyfarfod: 05/11/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Cwestiynau i'r Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.18.

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 12 a 14 i 15. Tynnwyd cwestiwn 13 yn ôl.


Cyfarfod: 01/10/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Cwestiynau i'r Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.15

Gofynnwyd y 13 cwestiwn.


Cyfarfod: 02/07/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Cwestiynau i'r Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.23

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 5, 7 i 11 a 13. Tynnwyd cwestiynau 6 a 12 yn ôl.


Cyfarfod: 04/06/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Cwestiynau i'r Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.15

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 5, 7 a 9 i 11. Tynnwyd cwestiwn 6 yn ôl. Ni ofynnwyd cwestiwn 8.


Cyfarfod: 30/04/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Cwestiynau i'r Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.26

Gofynnwyd y 10 cwestiwn cyntaf.