Cwestiynau Llafar y Cynulliad a gyflwynwyd ar 26 Tachwedd 2013 i'w hateb ar 3 Rhagfyr 2013

 

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

 

Gofyn i’r Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon

 

1. Alun Ffred Jones (Arfon): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddarparu cyfleusterau chwaraeon ar hyd a lled Cymru? OAQ(4)0100(CS)W

 

2. Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddyfodol llyfrgelloedd yng Nghymru? OAQ(4)0092(CS)

 

3. Mick Antoniw (Pontypridd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am bolisi Llywodraeth Cymru ar berchenogaeth gymunedol o chwaraeon? OAQ(4)0089(CS)

 

4. Nick Ramsay (Mynwy): A wnaiff y Gweinidog amlinellu gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer chwaraeon? OAQ(4)0095(CS)

 

5. David Rees (Aberafan): Sut y mae'r Gweinidog yn gweithio gydag adrannau Gweinidogol eraill i gynorthwyo sector treftadaeth Cymru? OAQ(4)0099(CS)

 

6. Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddefnydd Llywodraeth Cymru o gyrff o’r tu allan i Gymru i hyrwyddo digwyddiadau chwaraeon yng Nghymru? OAQ(4)0097(CS)W

 

7. Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gynnydd o ran llunio Cofrestr o Feysydd Brwydrau Hanesyddol yng Nghymru? OAQ(4)0091(CS)

 

8. Jenny Rathbone (Canol Caerdydd): Sut y mae'r Gweinidog yn hyrwyddo'r defnydd effeithiol o randiroedd? OAQ(4)0101(CS)

 

9. William Graham (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog amlinellu mesurau i annog pobl ifanc i gyfranogi mewn gweithgareddau artistig? OAQ(4)0090(CS)

 

10. Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i ddiogelu treftadaeth grefyddol Cymru? OAQ(4)0087(CS)

 

11. Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am warchod safleoedd o ddiddordeb hanesyddol yn Sir Drefaldwyn? OAQ(4)0094(CS)

 

12. Mohammad Asghar (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog amlinellu ei flaenoriaethau ar gyfer chwaraeon yng Nghymru ar gyfer gweddill tymor y Cynulliad hwn? OAQ(4)0088(CS)

 

13. Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am yr Adolygiad o'r Celfyddydau mewn Addysg? OAQ(4)0098(CS)

 

14. Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i ddenu pencampwriaethau a gwyliau chwaraeon i Gymru? OAQ(4)0096(CS)W

 

15. Gwyn Price (Islwyn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am warchod adeiladau hanesyddol yng Nghymru? OAQ(4)0093(CS)