Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cytunodd y Pwyllgor ar 11 Ionawr 2023 yn unol â Rheolau Sefydlog 17.42 (vi) a (ix) i wahardd y cyhoedd o bob eitem ac eithrio'r sesiwn dystiolaeth gyda Phrif Swyddog Nyrsio Cymru

Rhag-gyfarfod preifat (09.30 - 09.45)

(09.45)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.45-10.30)

2.

Deintyddiaeth: adroddiad drafft

Papur 1 – Deintyddiaeth – cyhoeddi adroddiad

Papur 2 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

(10.30-10.45)

3.

Ymchwiliad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus i benodiadau cyhoeddus: llythyr drafft

 

Papur 3 – Llythyr drafft i’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Dogfennau ategol:

(10.45-11.30)

4.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: adroddiad drafft

 

Papur 4 – Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-244: Cyhoeddi adroddiad

Papur 5 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Egwyl (11.30 - 11.45)

(11.45-13.00)

5.

Craffu ar waith Prif Swyddog Nyrsio Cymru

 

Sue Tranka, Prif Swyddog Nyrsio Cymru, Llywodraeth Cymru

Gill Knight, Diogelwch Swyddogion Nyrsio, Rheoleiddio a Datblygu Gwasanaethau, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

(13.00)

6.

Papurau i'w nodi

6.1

Llythyr at Arolygiaeth Gofal Cymru yn dilyn y sesiwn sganio'r gorwel ar 30 Tachwedd 2022

Dogfennau ategol:

6.2

Llythyr oddi wrth Arolygiaeth Gofal Cymru yn dilyn y sesiwn sganio'r gorwel ar 30 Tachwedd 2022

Dogfennau ategol:

6.3

Llythyr gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus ynghylch ei ymchwiliad i benodiadau cyhoeddus

Dogfennau ategol:

6.4

Llythyr gan y Coleg Nyrsio Brenhinol at y Prif Weinidog ynghylch streicio

Dogfennau ategol:

6.5

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant at Gadeiryddion Pwyllgorau ynghylch Rheoliadau Atchwanegiadau Bwyd a Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol (Diwygiadau Amrywiol) 2022

Dogfennau ategol:

6.6

Llythyr at y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant ynghylch ystyried gwasanaeth cwnsela cenedlaethol i blant

Dogfennau ategol:

6.7

Llythyr oddi wrth y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru)

Dogfennau ategol:

(13.00-13.15)

7.

Craffu ar waith y Prif Swyddog Nyrsio: Trafod y dystiolaeth