Manylion y lleoliad

Ystafell Bwyllgora 3, Y Senedd

Cyfarwyddiadau: Gall y cyhoedd gyrraedd y Senedd drwy ddringo’r grisiau a’r rampiau ar y plinth o flaen yr adeilad neu drwy ddefnyddio’r lifft ar gornel flaen yr adeilad ger Canolfan y Mileniwm. Pa bynnag lwybr a ddewisir, byddwch yn cyrraedd y plinth a’r brif fynedfa. Unwaith y byddwch y tu mewn i’r Senedd, bydd staff diogelwch a staff tywys ar gael i roi cymorth fel bo’r angen. Mae cadeiriau olwyn ar gael i’r rheini sydd eu hangen.

I gyrraedd yr ystafell: Ewch drwy’r camau gwirio gyda’r swyddogion diogelwch a throwch i’r dde i brif ofod yr adeilad. Ewch i gael tocyn o’r dderbynfa. Trowch i’r dde i fynd ar y bont olaf cyn y dewch i ben draw’r adeilad, a cherddwch yn syth ymlaen. Trowch i’r chwith i fynd i Oriel Gyhoeddus 3 yr Ystafelloedd Pwyllgora.

Mapiau Lleoliad:  Sut i gyrraedd y Senedd , Mynd i gyfarfod Pwyllgor

Cyfeiriad: 
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Prif Ffôn: 0300 200 6565