Gwaith craffu cyffredinol yn ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol

Gwaith craffu cyffredinol ar Lywodraeth Cymru a’i swyddfeydd a’i chyrff cyhoeddus cysylltiedig y mae eu cyfrifoldebau’n dod o fewn cylch gwaith y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithsol a Chwaraeon.

 

Gwaith craffu cyffredinol ar Fyrddau Iechyd – Rhaglen

 

 

23 Mai 2019

 

9.30 – 11.00

 

Craffu cyffredinol: Sesiwn dystiolaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

 

 

11.10 – 12.40

Craffu cyffredinol: Sesiwn dystiolaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

 

5 Mehefin 2019

 

9.30 – 11.00

Craffu cyffredinol: Sesiwn dystiolaeth gydag Ymddiriedolaeth GIG Felindre

 

13 Mehefin 2019

 

9.30 – 11.00

 

Craffu cyffredinol: Sesiwn dystiolaeth gyda Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda

 

 

 

11.10 – 12.40

Craffu cyffredinol: Sesiwn dystiolaeth gyda Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

 

3 Gorffennaf 2019

 

9.30 – 11.00

 

Craffu cyffredinol: Sesiwn dystiolaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

 

11 Gorffennaf 2019

 

11.10 – 12.40

Craffu cyffredinol: Sesiwn dystiolaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

 

3 Hydref 2019

 

9.30 – 11.00

Craffu cyffredinol: Sesiwn dystiolaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

 

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/05/2019

Dogfennau