Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 21/10/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(13.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Delyth Jewell.

1.3        Cafwyd ymddiheuriadau gan Professor Kevin Morgan – Prifysgol Caerdydd.

 

(13.30-14.15)

2.

Llywyddiaeth y Ffindir ar Gyngor yr UE

Ei Ardderchowgrwydd Markku Keinänen, Llysgennad y Ffindir i'r Deyrnas Unedig

Minttu Tajaamo, Llysgenhadaeth y Ffindir

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Atebodd Ei Ardderchogrwydd y Llysgennad gwestiynau gan Aelodau.

 

(14.15-15.45)

3.

Grŵp trafod gydag academyddion ar strategaeth ryngwladol ddrafft Llywodraeth Cymru

Dr Kirsty Hughes – Canolfan yr Alban ar Gysylltiadau Ewropeaidd

Dr Rachel Minto – Prifysgol Caerdydd

Professor Kevin Morgan – Prifysgol Caerdydd

Dr Elin Royles – Prifysgol Aberystwyth

Susie Ventris-Field – Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1     Trafododd yr Aelodau strategaeth ryngwladol ddrafft Llywodraeth Cymru gyda’r panel.

 

(15.45-15.50)

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Papur i’w nodi 1: Adroddiad ar Berfformiad Rhwydwaith Tramor Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1.1  Nodwyd y papur.

 

4.2

Papur i’w nodi 2: Gohebiaeth oddi wrth Ganghellor Dugiaeth Caerhirfryn at y Cadeirydd ynghylch fframweithiau cyffredin – 14 Hydref 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2.1  Nodwyd y papur.

 

 

4.3

Papur i'w nodi 3: Gohebiaeth oddi wrth y Prif Weinidog at y Cadeirydd ynghylch cwestiynau nad oedd amser i’w gofyn yn ystod cyfarfod y Pwyllgor ar 16 Medi 2019 – 15 Hydref 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3.1  Nodwyd y papur.

 

(15.50)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1     Derbyniwyd y cynnig.

 

(15.50-16.35)

6.

Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit – trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1     Cytunodd yr Aelodau i gyhoeddi’r adroddiad yn amodol ar newidiadau.

 

(16.35-16.50)

7.

Craffu ar gytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1     Trafododd y Pwyllgor Gytundeb Masnach Rydd y DU/Korea a Chytuniad Marrakesh i Hwyluso Mynediad i Waith Cyhoeddedig i Bobl sy’n Ddall, â Nam ar eu Golwg, neu ag Anabledd Argraffu fel arall.

7.1.1  Cytunodd y Pwyllgor i adrodd ar Gytundeb Masnach Rydd y DU/Korea.

7.1.2  Cytunodd i nodi Cytuniad Marrakesh i Hwyluso Mynediad i Waith Cyhoeddedig i Bobl sy’n Ddall, â Nam ar eu Golwg, neu ag Anabledd Argraffu fel arall.

 

(16.50-17.00)

8.

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1     Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith a chytunodd arni.