Blaenraglen Waith - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Mae blaenraglen waith y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn nodi'r gwaith y mae'r Pwyllgor yn bwriadu ei wneud yn ystod yr wythnosau a'r misoedd i ddod.

Bydd unrhyw ddogfennau a gyhoeddwyd eisoes yn nodi bwriadau'r Pwyllgor adeg eu cyhoeddi. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd y rhaglen yn newid ar unrhyw adeg er mwyn ymateb i ddigwyddiadau allanol.

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu