Cyfarfodydd Preifat - y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

O dan Reol Sefydlog 17.42 gall Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol benderfynu gwahardd y cyhoedd o’i gyfarfodydd am nifer o resymau.

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016