Cyfarfodydd Preifat - y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

O dan Reol Sefydlog 17.42 gall Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol benderfynu gwahardd y cyhoedd o’i gyfarfodydd am nifer o resymau.

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016