Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Sian Giddins

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Cofnodion:

2.0a Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

2.1

SL(5)015 - Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 1998 (Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru) (Diwygio) 2016

CLA(5)-06-16 - Papur 1 - Adroddiad

CLA(5)-06-16 - Papur 2 – Gorchymyn

CLA(5)-06-16 - Papur 3 – Memorandwm Esboniadol [Saesneg yn unig]

Dogfennau ategol:

3.

Offerynnau sy'n cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.7(i) a 21.7(v)

Cofnodion:

3.0a Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad.

3.1

SL(5)014 - Canllawiau i Ofwat (corff rheoleiddio economaidd y sector dŵr) ar Godi Tâl

CLA(5)-06-16 - Papur 4 - Adroddiad

CLA(5)-06-16 - Papur 5 - Canllawiau

CLA(5)-06-16 - Papur 6 – Memorandwm Esboniadol [Saesneg yn unig]

Dogfennau ategol:

4.

Papurau i'w nodi

4.1

Galw am dystiolaeth gan Bwyllgor Cyfansoddiad Tŷ’r Arglwyddi: Y Broses Ddeddfwriaethol

CLA(5)-06-16 - Papur 7 - Galw am dystiolaeth gan Bwyllgor Cyfansoddiad Tŷ’r Arglwyddi ar ei ymchwiliad i ‘Y Broses Ddeddfwriaethol’ [Saesneg yn unig]

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1a Nododd y Pwyllgor yr alwad am dystiolaeth a chytunodd i:

·         drafod yr ymchwiliad yn ystod ei ymweliad â Phwyllgor Cyfansoddiad Tŷ'r Arglwyddi ar 12 Hydref; ac

·         ystyried cyflwyno ymateb ysgrifenedig i'r ymgynghoriad.

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

(vi) mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson.

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

6.

Bil Cymru: Adroddiad drafft

CLA(5)-06-16 – Papur 8 – Adroddiad drafft [Saesneg yn unig]

CLA(5)-06-16 – Papur 9 – Gwelliannau [Saesneg yn unig]

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft ar Fil Cymru.