SL(5)015 - Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 1998 (Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru) (Diwygio) 2016

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi

Fe’i gosodwyd ar: 13 Medi 2016

Yn dod i rym ar: 7 Hydref 2016

 

Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor: 26 Medi 2016

Statws adrodd: Adroddiad clir [PDF, 54KB]

 

Dyddiad Cyfarfod Llawn: 4 Hydref 2016

 

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/09/2016

Angen Penderfyniad: 26 Medi 2016 Yn ôl Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Dogfennau