Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 26 Medi 2016 14.30, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Gareth Williams
Deputy Clerk: Sian Giddins
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Huw Irranca-Davies AC Cadeirydd Yn bresennol
Dafydd Elis-Thomas AC Aelod Yn bresennol
Nathan Gill AC Aelod Yn bresennol
David Melding AC Aelod Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Naomi Stocks Ail Glerc Yn bresennol
Sian Giddins Dirprwy Glerc Yn bresennol
Alys Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Anne Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol