Deddfwriaeth ystyriwyd gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd

Deddfwriaeth ystyriwyd gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig yn ystod y Bumed Senedd (2016 – 2021).

 

Deddfwriaeth ystyriwyd gan y Pwyllgor

Dyddiad

Deddf Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) 2020

7 Medi 2020

 

 

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol (MCD) ystyriwyd gan y Pwyllgor

Dyddiad

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Lles Anifeiliaid (Dedfrydu)

Mawrth 2021

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar Fil yr Amgylchedd 2020

Mawrth 2021

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y Bil Pysgodfeydd 2020

Rhagfyr 2020

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y Bil Amaethyddiaeth 2020

Rhagfyr 2020

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol)

Ionawr 2020

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y Bil Amaethyddiaeth

Mehefin 2019

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Awdurdodau Afonydd a Draenio Tir

Ebrill 2019

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ynghylch y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid Gwasanaethu)

Chwefror 2019

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ynghylch Bil Pysgodfeydd y DU

 

Chwefror 2019

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ynghylch Bil Amaethyddiaeth y DU

Ionawr 2019

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Pedolwyr (Cofrestru)

Mawrth 2017

 

 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016