Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Lles Anifeiliaid (Dedfrydu)

Cyflwynwyd Bil Lles Anifeiliaid (Dedfrydu) 2019-21 (y Bil) yn Nhŷ'r Arglwyddi ar 5 Chwefror 2020.

 

Mae'r Bil yn ddarostyngedig i'r broses cydsyniad deddfwriaethol o dan Reol Sefydlog 29. Mae hwn yn fater lle mae Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad Senedd Cymru i  ddeddfu ar fater a allai ddod o fewn cymhwysedd y Senedd fel arfer.

 

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil gerbron y Cynulliad Cenedlaethol ar 17 Chwefror 2020.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/02/2021

Dogfennau