Councillors on site - 30 Mawrth 2023

e.e 31/12/2001

Include:  Aelodau'r Cynulliad Co-optees

Assembly Members on site
Enw Amser
Natasha Asghar AS09.00 - 12.30 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus
Adrian Crompton09.00 - 12.30 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus
Hefin David AS09.30 - 13.30 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol
Alun Davies AS09.30 - 13.30 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol
Gareth Davies AS09.00 - 12.15 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Claire Flood-Page09.00 - 12.30 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus
Heledd Fychan AS09.30 - 13.30 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol
Russell George AS09.00 - 12.15 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Tom Giffard AS09.30 - 13.30 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol
Mabon ap Gwynfor AS09.00 - 12.30 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus
Mike Hedges AS09.00 - 12.30 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus
Rhun ap Iorwerth AS09.00 - 12.15 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Mark Isherwood AS09.00 - 12.30 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus
17.00 - 19.00 - DIGWYDDIAD: Integreiddio Amlddiwylliannol a Rôl Diwylliant Cymru
Delyth Jewell AS09.30 - 13.30 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol
Helen Jones09.00 - 12.30 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus
Eluned Morgan AS09.00 - 12.15 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Matthew Mortlock09.00 - 12.30 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus
Sarah Murphy AS09.00 - 12.15 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Rhianon Passmore AS09.00 - 12.30 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus
Jenny Rathbone AS09.00 - 12.15 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Jack Sargeant AS09.00 - 12.15 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Ken Skates AS09.30 - 13.30 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol
Carolyn Thomas AS09.30 - 13.30 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol
Joyce Watson AS09.00 - 12.15 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol