Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lleu Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 13/10/2021 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd wahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu’n fyw ar www.senedd.tv

(09.00-09.30)

Cofrestru a rhag-gyfarfod

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30-10.10)

2.

Dyfodol cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus: Ofcom

Elinor Williams, Pennaeth Materion Rheoleiddio yng Nghymru

 

Briff ymchwil

Dogfennau ategol:

(10.10-10.20)

Egwyl

(10.20-11.20)

3.

Dyfodol cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus: Darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus

Rhuanedd Richards, Cyfarwyddwr Rhaglenni a Gwasanaethau, BBC Cymru

Phil Henfrey, Pennaeth Newyddion a Rhaglenni, ITV Cymru

Owen Evans, Prif Weithredwr, S4C

 

 

(11.20-11.30)

Egwyl

(11.30-12.20)

4.

Dyfodol cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus: Academyddion

Caitriona Noonan, Prifysgol Caerdydd

Hywel Wiliam, Cadeirydd, Pwyllgor Cynghori Ofcom yng Nghymru

Ruth McElroy, Pwyllgor Cynghori Ofcom yng Nghymru

Gareth Williams, TAC

 

(12.20)

5.

Papurau i'w nodi:

5.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol at y Llywydd ynghylch cais am gyfarfodydd ychwanegol

Dogfennau ategol:

5.2

Llythyr gan Weinidog yr Economi at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch Swyddi Rheoli Ffiniau

Dogfennau ategol:

5.3

Llythyr gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch effaith gwerthu Bad Wolf

Dogfennau ategol:

5.4

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol at y Prif Weinidog ynghylch gwaith craffu gweinidogol ar gysylltiadau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

5.5

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol at Weinidog y Gymraeg ac Addysg ynghylch y wybodaeth ddiweddaraf am hynt y gefnogaeth i'r Gymraeg

Dogfennau ategol:

5.6

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol at Gomisiynydd y Gymraeg ynghylch cefnogaeth i'r Gymraeg a gwaith craffu blynyddol

Dogfennau ategol:

(12.20)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

(12.20-12.30)

7.

Ôl-drafodaeth breifat