Sesiynau craffu gyda Gweinidogion

Bydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol yn cynnal sesiynau craffu cyffredinol gyda Gweinidogion y mae eu portffolios yn berthnasol i gylch gorchwyl y Pwyllgor.

Math o fusnes: Craffu ar Weinidogion

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/12/2021

Papurau cefndir