Y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol: blaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd

Ymgynghorodd Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol y Senedd â rhanddeiliaid ar eu blaenoriaethau ar gyfer rhaglen waith y pwyllgor. Roedd hyn yn cynnwys holi unigolion a sefydliadau am effaith pandemig COVID-19, Brexit a'r berthynas newydd rhwng y DU a'r UE ar y sector.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/07/2021

Ymgynghoriadau