Ymchwiliad undydd i ddyfodol cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus