Ymchwiliad undydd i ddyfodol cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus

Cynhaliodd Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol sesiwn i drafod yr heriau a’r cyfleoedd i ddarlledwyr gwasanaeth cyhoeddus ac, yn benodol, argymhellion Ofcom i’r Llywodraeth ynghylch dyfodol cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus.

 

Cytunodd y Pwyllgor ar adroddiad (PDF 321KB) ynghylch y sesiwn hon.

 

Ymatebodd (PDF 271KB) Llywodraeth Cymru.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/12/2021

Dogfennau