Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 13 Hydref 2021 09.30, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Lleu Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Delyth Jewell MS Cadeirydd Yn bresennol
Hefin David MS Aelod Yn bresennol
Alun Davies MS Aelod Yn bresennol
Heledd Fychan MS Aelod Yn bresennol
Tom Giffard MS Aelod Yn bresennol
Carolyn Thomas MS Aelod Yn bresennol
Martha Da Gama Howells Ail Glerc Yn bresennol
Tanwen Summers Dirprwy Glerc Yn bresennol
Elinor Williams Tyst Yn bresennol
Rhuanedd Richards Tyst Yn bresennol
Owen Evans Tyst Yn bresennol
Phil Henfrey Tyst Yn bresennol
Caitriona Noonan Tyst Yn bresennol
Hywel Wiliam Tyst Yn bresennol
Dr Ruth McElroy Tyst Yn bresennol
Gareth Williams Tyst Yn bresennol
Robin Wilkinson Ymchwilydd Yn bresennol