Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 13/12/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Llyr Gruffydd AS, ac yn unol â rheol sefydlog 17.22, etholwyd Delyth Jewell AS yn Gadeirydd dros dro ar gyfer y cyfarfod hwn ac roedd Luke Fletcher AS yn dirprwyo ar ei ran.

1.2 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

(09.30-10.30)

2.

Craffu ar drafnidiaeth gyda'r Gweinidog Newid Hinsawdd

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

Peter McDonald, Cyfarwyddwr, Seilwaith Economaidd – Llywodraeth Cymru

Ruth Conway, Dirprwy Gyfarwyddwr Trafnidiaeth Gyhoeddus ac Integredig - Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd a swyddogion.

(10.40-11.30)

3.

Craffu ar drafnidiaeth gyda'r Gweinidog Newid Hinsawdd

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

Peter McDonald, Cyfarwyddwr, Seilwaith Economaidd – Llywodraeth Cymru

Ruth Conway, Dirprwy Gyfarwyddwr Trafnidiaeth Gyhoeddus ac Integredig - Llywodraeth Cymru

 

Cofnodion:

3.1 Parhaodd y Pwyllgor i gael tystiolaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd a swyddogion Llywodraeth Cymru.

(11.30)

4.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Cafodd y papurau eu nodi.

4.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â gwaith glo brig Ffos-y-Frân.

4.1

Claddu ceblau

Dogfennau ategol:

4.2

Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

Dogfennau ategol:

4.3

Gollwng carthion a gorlifoedd stormydd

Dogfennau ategol:

4.4

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol mewn perthynas â Chymru

Dogfennau ategol:

4.5

Gwaith glo brig Ffos-y-Fran

Dogfennau ategol:

(11.40)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

6.

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2 ac eitem 3

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafodd gan y Gweinidog Newid Hinsawdd a swyddogion Llywodraeth Cymru, o dan eitemau 2 a 3.

7.

Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor - Gwanwyn 2024

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chytunodd arni.