Cymru Sero Net

Ar 28 Hydref 2021, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Chynllun 'Cymru Sero Net' ('y Cynllun'). Hwn yw ail gynllun datgarboneiddio statudol Llywodraeth Cymru ac mae’n canolbwyntio ar ei hail gyllideb carbon (2021 – 2025). Mae’n adeiladu ar Ffyniant i Bawb: Cymru Carbon Isel, a gyhoeddwyd yn 2019.

 

Bydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith ('y Pwyllgor') yn cynnal sesiwn graffu ar y Cynllun gyda'r Gweinidog Newid Hinsawdd yn ei gyfarfod ddydd Iau 25 Tachwedd 2021. Bydd y sesiwn hon yn cael ei defnyddio i helpu i lywio blaenoriaethau’r Pwyllgor ar gyfer tymor y Senedd hon, a pharatoi'r ffordd ar gyfer gwaith yn y dyfodol ar newid hinsawdd a lleihau allyriadau carbon.

 

Er mwyn llywio’r sesiwn graffu gyda’r Gweinidog Newid Hinsawdd, fe wnaeth y Pwyllgor wahodd rhanddeiliaid i gynnig eu safbwyntiau cychwynnol ar y Cynllun (ymatebion i'w cyhoeddi).

 

Ar 11 Tachwedd 2021, ysgrifennodd y Gweinidog at y Pwyllgor i amlinellu manylion pellach ynghylch y Cynllun.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/11/2021

Dogfennau

Ymgynghoriadau